Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

33 496 69 25

Z nami jest TaniejCheaper

To mit, że dobre tłumaczenie musi dużo kosztować!
Obalamy go od lat, oferując tłumaczenia dobrej jakości w niskiej cenie.
Twoje tłumaczenia mogą być tańsze nawet o 30% niż do tej pory!
W naszej branży cena i jakość to nie zawsze dobrana para. Jak wynika z doświadczenia, w wielu biurach wysoka cena tłumaczeń bywa konsekwencją kiepskiej organizacji pracy, braku nowoczesnych narzędzi i małej bazy tłumaczy. Od lat badamy rynek tłumaczeń oraz politykę cenową konkurencji.

Analizy dowodzą, że nasze ceny mogą być nawet o 30% niższe od średnich cen rynkowych przy zachowaniu bardzo dobrej jakości.

Jak to możliwe?

Tłumaczymy od 2003 roku i wiemy, które koszty są konieczne, by wykonać dobre tłumaczenie, a które są wyrzucaniem pieniędzy w błoto.

  • Biurokrację ograniczamy do minimum – wolimy sprawne systemy zarządzania CRM. Skomplikowany projekt koordynuje jedna kompetentna osoba, a nie sztab ludzi z centrum dowodzenia na czele.
  • Marketing naszego biura to ekomarketing, bez zbędnego drukowania ulotek i broszurek, które ostatecznie lądują w koszu na śmieci.
  • Nie zawracamy Ci niepotrzebnie głowy. Nasz kontakt z klientem ogranicza się do niezbędnego minimum, bo Twój i nasz czas ma swoją cenę.

Tniemy koszty niemające bezpośredniego wpływu na jakość i terminowość naszych usług, dlatego ceny naszych tłumaczeń są konkurencyjne.

Przekonaj się, że dobre tłumaczenie nie musi dużo kosztować. Możesz zaoszczędzić nawet 30%! Dowiedz się co klienci sądzą o naszych cenach.

Comments are closed.

It is a myth that a good translation must cost a lot!
We have been debunking it for years, doing good quality translations at a low price.
Your translations may be even 30% cheaper than before!
In our business price and quality do not always go hand in hand.

Experience indicates, that the high pricing of translations in many translation agencies is the result of poor
management, a lack of modern tools and a small database of translators/interpreters.

We have been carrying out research into the translation market and the pricing policies of competitors for years
and the research shows that our prices may be even 30% lower than average market prices while
maintaining very good quality.

How it is possible?

We have been in the translating and interpreting business since 2003 and we know which costs are unavoidable to do a good translation or interpretation job, and which are just throwing money out of the window.

  • We cut red tape to minimum – we prefer effective CRM systems instead. A complex project is co-ordinated by one responsible person not a group of people headed by a manager.
  • Marketing of our agency is eco-marketing without the unnecessary printing of leaflets and brochures that are thrown away into the dustbin in the end.
  • We do not bother you unnecessarily. Our contact with the customer are limited to the required minimum, since your time and our time has a price tag.

We mercilessly cut costs that have no direct impact on the quality and timely delivery of our services.

Discover for yourself that a good translation or interpretation service does not need to cost the earth. You can even save up to 30%!

Comments are closed.